WTOCDHome | Contact | Locatie | Info WTOCD
  
Projecten
  
Reflex

Nauwkeurige proportie metingen
Doel
Het doel van dit project is het verbeteren van de nauwkeurigheid van de metingen van de proporties en symmetrie van geslepen diamanten.
Beschrijving
De commercieel beschikbare systemen voor het meten van de verhoudingen van geslepen stenen gebruiken allemaal een profielprojectie (schaduwbeeldmethode) voor het scannen van de diamant. De diamant wordt gedraaid tussen een telecentrische lichtbron en een telecentrische lens. De contour van de schaduw van de diamant wordt vervolgens geanalyseerd in een computer om de verhoudingen te bepalen. Deze methode heeft een aantal typische nadelen betreffende nauwkeurigheid. Het uiteindelijke doel van dit project was de bouw van een systeem met veel hogere nauwkeurigheid dan de bestaande systemen met behulp van andere methoden verschillend van de schaduwbeeldmethode. Om de nauwkeurigheid te illustreren gebruiken we een real life voorbeeld in combinatie met de HRD Antwerp H&A viewer. Deze perfect uitgelijnde apparatuur samen met de directionele licht setup is ideaal om commerciële scanners en Reflex te vergelijken. De gegevens uit de meting worden gebruikt om het 3D-model te bouwen. Deze modellen worden gevisualiseerd met de DiamCalc software van Octonus. Dus, we hebben het echte beeld, gezien door de HRD Antwerp H&A viewer, en het virtuele beeld van de gemeten diamant, gezien in een virtuele omgeving op basis van de parameters van de H&A viewer. De zichtbaarheid van H&A patronen is uiterst gevoelig voor hoekvariaties, en door de natuur van het verschijnsel, een zeer nuttig hulpmiddel om kleine verschillen in de metingen te visualiseren. Laten we beginnen met de pijlzijde:
Real imgage vs Reflex and commercial scanner Het echte beeld toont twee onvolledige pijlen. Dit wordt veroorzaakt door een interne defect in het kristalrooster, glets genaamd. Dit is niet zichtbaar in de gesimuleerde beelden, omdat ze zijn gebaseerd op de uiterlijke kenmerken alleen. Het midden van de beelden zijn vergroot om de verschillen tussen de metingen te visualiseren. Het is duidelijk dat het model opgebouwd met Reflexgegevens veel nauwkeuriger is dan het model opgebouwd uit de gegevens van de commerciële scanner. De hartkant wordt getoond op volgende foto 's: Heart side - reflex vs. commercial scanner De blauwe en groene markers tonen enkele verschillen in het hart en de omringende patronen. Het midden wordt vergroot om het belang van een meting met hoge nauwkeurigheid te illustreren. Om de herhaalbaarheid te testen hebben we 10 keer de hoeken van 8 facetten van een briljant gemeten. Tussen elke meting hebben we de diamant verwijderd en terug in een willekeurige positie geplaatst. De commerciële scanner gaf volgende resultaten: Repeatability: commercial scanner
De resultaten van het Reflex prototype zijn te zien in de volgende grafiek:Repeatability: Reflex prototype
Voor minder tijdskritische metingen zoals metingen van kalibratiestenen is het toestel nu reeds geschikt. Ook een toepassing als "proportie scheidsrechter" wordt nu onderzocht.
Huidige status
Momenteel is de volgende versie in ontwikkeling. Dit toestel is door een aantal experts in de diamantwereld aangekocht en de kennis zal worden gebruikt om het toestel te laten evolueren tot een commercieel produkt.