WTOCDHome | Contact | Locatie | Info WTOCD
  
  
Spectroscopie

Spectroscopie in al zijn kleuren
De spectroscopische toestellen zijn gedeeld met HRD Antwerp Research
Optische spectroscopie
Optische spectroscopie is de aangewezen techniek voor de karakterisering van diamanten en edelstenen omwille van haar niet-destructieve aard. Optische spectroscopie belicht een diamant met licht in het optische deel van het spectrum en analyseert het licht na interactie met de diamant. Het optische deel van het elektromagnetische spectrum varieert van ultraviolet licht (UV) over het zichtbare gedeelte (de kleuren van de regenboog) tot het infrarood licht (IR). Verschillende soorten interacties van dit binnenkomende licht met een diamant zijn mogelijk. Een deel van het licht kan worden geabsorbeerd en dit effect wordt gebruikt in UV-Vis en FT-IR spectroscopie. Het binnenkomende licht kan licht met een verschillende kleur (of golflengte) genereren, de zogenaamde fluorescentie- of fotoluminescentie. Veel natuurlijke diamanten hebben een min of meer uitgesproken fluorescentie, meestal van een blauwe kleur. De absorptie en de luminescentie van diamanten bieden belangrijke kennis over de atomaire gebreken aanwezig in de diamant, en zijn zeer belangrijk voor detectie van behandelde en synthetische diamanten.
UV-Vis spectroscopie
UV-VIS Type Ia - room temperature In UV-Vis-spectroscopie belicht ultraviolet en zichtbaar licht een diamant en de absorptie van bepaalde kleuren wordt geanalyseerd. Het UV-Vis-absorptiespectrum is in principe, de wetenschappelijke vertaling van de kleur van de diamant. Bovendien, geeft de absorptie grafiek aanwijzingen of een diamant warmte behandeld of bestraald is geweest. Een UV-Vis spectrum kan absorptie of transmissie waarden vertegenwoordigen (Zie de beschrijving van de assen) uitgezet tegen de kleur (golflengte). Een maximum in het absorptiespectrum geeft aan welke kleuren meer dan de andere kleuren worden geabsorbeerd. Een maximum in het transmissie spectrum geeft aan welke kleuren minder dan de anderen geabsorbeerd zijn, en vandaar aanleiding geven tot de kleur waargenomen door onze ogen.
FT-IR spectroscopie
FT-IR graph type Ia Fourier Transform infrarood spectroscopie bestudeert de absorptie van infrarood licht. Een Fourier Transform is een wiskundige techniek gebruikt om de experimentele opzet te vergemakkelijken. Het infrarood absorptiespectrum bevat een uniek deel voor diamant en een ander deel gerelateerd aan de onzuiverheden (meestal stikstof) in de diamant. FT-IR spectroscopie bewijst daarom niet alleen of het een diamant is of niet, maar onthult ook het type diamant.
Raman / Photoluminescence spectroscopie
Photoluminescence spectroscopyPhotoluminescence spectroscopy is not an absorption technique in which a wide range of colors are Fotoluminescentie spectroscopie is geen absorptie techniek waarin een breed scala van kleuren het monster belichten om de relatieve absorptie (of transmissie) van deze verschillende kleuren te bepalen. In plaats daarvan, wordt licht van één enkele kleur gebruikt (monochromatisch licht), gegenereerd door een laser. Dit laserlicht genereert licht van een andere kleur, vergelijkbaar met de blauwachtige fluorescentie van sommige diamanten onder een UV-lamp. De gegenereerd kleuren en hun relatieve intensiteiten bieden gedetailleerde kennis over de defecten en onzuiverheden in de diamant. Fotoluminescentie spectra zijn belangrijk voor de detectie van behandelde als van synthetische diamanten.
Contact
Technische adviseur Ing. Guy van Goethem, WTOCD