WTOCDHome | Contact | Locatie | Info WTOCD
  
  
Contact Technical Advice Service HRD H&A grading system by WTOCD

Info WTOCD

WTOCD buildingJaarverslag
Geschiedenins
Fondsen
WTOCD patenten
Raad van bestuur


Jaarverslag

Annual report 2017 (English)

Jaarverslag 2017

Geschiedenis

WTOCD is opgericht in 1977 door de Belgische sierdiamantnijverheid. Het hoofddoel was het verstrekken van technische support en het ontwikkelen van machines en meettoestellen voor de bewerking van diamant.

De eerste projecten focusseerden zich op het abrassief zagen en snijden en op de optimalisatie van geslepen diamant in een ruwe diamant.

Op gebied van optimalisatie speelde WTOCD een pioniersrol. Vanaf de start was er een gemeenschappelijk project met de Universiteit van Namen in het kader van een door de overheid betoelaagd project. Nadien verschoof de focus naar 3D reconstruktie van ruwe diamanten met behulp van beeldverwerking. De resultaten van dit onderzoek vinden we terug in een aantal producten zoals Solid, Merlin en AutoMark.

Verschillende soorten van snijmachines werden door het WTOCD ontwikkeld. Een mijlpaal in deze ontwikkelingen was het gebruik van stroboscopisch licht om de diamant te bekijken tijdens het bewerken. Al deze snijtechnieken gaven de industrie een wereldwijd economisch voordeel tegenover de concurrentie. Als manuele snijtechnieken zo goed als uitgestorven zijn in de industrie dan is dit in sterke mate te wijten aan de kwaliteit van de WTOCD/Comdiam, nu HRDAntwerp snijmachines. Het EOS-project resulteerde in een compleet nieuw concept voor het snijden van diamant. De afwerkingsgraad en de nauwkeurigheid zijn onvergelijkbaar met de huidige machines.

Onderzoek op gebied van automatisch slijpen resulteerde in de Octopus slijpopstelling. De industriele versie, ontwikkeld samen met Verhaert Design, is ruim verspreid in de industrie.

Op gebied van laserbewerking werden belangrijke studies uitgevoerd in het gebied van het fysische interactieproces tussen laserlicht en diamant. In het begin van de jaren negentig groeide het idee om de ervaring in het optimaliseren van geslepen diamant te combineren met een laserbewerkingsmachine. Op deze manier kwam een 3D laser machine tot stand voor diamant.  Het resultaat was Solid, een acroniem voor Scanning and Optimising Laser Integrated Device.
Tot op heden is dit, wereldwijd, de enige laser machine in staat om reële 3D-bewerking uit te voeren op diamant.

WTOCD was één van de co-designers van de Flanders Brilliant. We verbeterden het uitzicht van het model en verhoogde de nauwkeurigheid van het slijpproces door de slijpvolgorde van de facetten te wijzigen. Meer recent werk is helaas confidentieel om de opdrachtgevers te beschermen tegen kopiëren.

De focus in alle projecten is verschoven naar intelligente software. Er is een continue groei van software embedded apparaten. Naast embedded software ontwikkeling (Hearts and Arrows, EOS, SOLID, Lumisense, ...) is er ook plaats voor desktop software ontwikkeling. Enkele topics zijn simulatie van het slijpproces, custom model designers, briljant slijpproporties en verschillende andere toepassingen.

WTOCD Patenten

BE0889920: Werkwijze en inrichting voor het snijden van sierstenen
Filing date: 11/08/81
Publication date: 11/02/82
Inventor: Bosschaert, Hendrik
Family members: ZA8104886, US4425900, IL0063392, GB2082100, DE3130721, CH0652064

BE1009003: Werkwijze en inrichting voor het slijpen van edelstenen
Filing date: 20/12/94
Publication date: 01/10/96
Inventor: Schouwenaars, Jozef
Family members: WO9619318, EP0799110, ZA9510553, US5816896, RU2150366, IL0116316, DE69512535, AU4168896

BE1014212: Werkwijze en inrichting voor het bepalen van de hoek tussen facetten van een transparant object
Filing date: 05/06/01
Publication date: 03/06/03
Inventor: Verbeke Johan; Blanchaert Maxime; Cooke Peter
Family members: WO02099359

BE2002/0427: Werkwijze en inrichting voor het onderscheiden van edelstenen
Filing date: 05/07/02
Publication date: 07/01/04
Inventor: Claus, Patrick
Family members: EP1378748

BE2004/0559: Werkwijze voor het onderscheiden van kleurloze en bijna kleurloze diamanten en opstelling voor het uitvoeren van deze werkwijze
Filing date: 05/07/02
Publication date: 07/01/04
Inventor: Claus, Patrick
Family members: EP1657544A1, US7277161

Fondsen

WTOCD is een collectief centrum financieel gesteund door de sierdiamantindustrie, via de overkoepelende organisatie AWDC (Antwerp World Diamond Center). Andere fondsen worden geleverd door het uitvoeren van opdrachten voor klanten en via collectief onderzoek gesubsidieerd door de Vlaamse overheid via het IWT.
IWT-VlaanderenIWT-Vlaanderen, het “Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen”, ondersteund ondernemingen gebaseerd in Vlaanderen in hun inspanningen op gebied van innovatie.
Ondersteuning van WTOCD via VIS-trajecten
o Collectief Onderzoek (VIS)
Als onderzoekscentrum voor de ganse Belgische diamantsector, genereerd WTOCD oplossingen die een extra voordeel betekenen voor de gehele Belgische diamantsector. De diamantsector heeft toegang tot de resultaten.
Ondersteuning van bedrijven
o Grondige Technologische Adviezen (GTA)
Een bedrijf kan aan het centrum vragen om een meer uitgebreid advies uit te werken (ongeveer 10 werkdagen). Zonder noemenswaardige administratie kan een bedrijf tot 80% gesubsidieerd krijgen (KMO) of 50% voor grote ondernemingen.
o KMO-programma
Een bedrijf voert een innovatief project uit of een haalbaarheidsstudie. De TD van WTOCD assisteert het bedrijf om de juiste kanalen te kiezen en een wel doordacht plan op te maken. De subsidies bedragen 50% (met een maximum van 25000 euro) voor haalbaarheidsstudies en 35% (met een maximum van 200.000 euro) for innovation projects. Meer informatie kan men hier vinden.

Raad van bestuur

Leden van de raad

Vijftien leden aangeduid door het "Syndicaat der Belgische Diamantnijverheid"

voor "Syndicaat der Belgische Diamantnijverheid":

Dhr P. VAN DER STEEN (Voorzitter)
Dhr B. DE HANTSETTERS
Dhr W. OLLECH
Dhr J. VAN EYCK
Dhr A. VERHAERE
Dhr E. DENCKENS
Dhr D. OSTE

voor "Vereniging van Kempische Diamantwerkgevers vzw":

Dhr W. RUYTHOOREN

voor "Antwerpsche Diamantkring cvba":

Dhr E. VLEESCHDRAGER

voor "Beurs voor Diamanthandel cvba":

Dhr M. VETS

Voor "Diamantclub van Antwerpen cvba":

Dhr K. SMETS

voor "Vrije Diamanthandel nv":

Dhr J. DRYBOOMS

voor "Belgische Vereniging van Handelaars, In- en Uitvoerders van Geslepen Diamant bv":

Dhr H. KEESJE

voor "Groepering der Industriediamantfirma's in België bv":

Dhr Ch. CYTO

voor "Vereniging van Handelaars in Ruwe Diamant bv":

Dhr R. STEIGRAD

één lid aangeduid door "Vereniging van Kempische Diamantwerkgevers vzw"

Dhr CHR. VAN EYNDT

één lid aangeduid door "V.E.V."

Dhr P. MACKEN (vice voorzitter) (tot 23/06/2106)

Twee leden aangeduid door "A.B.V.V. Textiel, Kleding- en Diamant"

Dhr P. DE BACKER
Dhr E. VERPLANCKEN

Twee leden aangeduid door "A.C.V.-transcom-diamant"

Mevr  M. DILLEN
Dhr  Y. TOUTENEL

zes personaliteiten met uitzonderlijke authoriteit in wetenschappelijk en technologisch onderzoek
drie leden aangeduid door het "syndicaat der Belgische Diamantnijverheid":

Prof. P. CLAUWS
Prof. G. VAN TENDELOO
Prof. D. POELMAN

drie leden aangeduid door het "Vlaams Instituut voor de bevordering van het Wetenschappelijk-Technisch onderzoek in de Industrie (IWT)":

Prof. D. SCHOEMAKER
Prof. J. VAN LANDUYT
Prof. L. VAN MEERVELT

Leden van het bestendig comité

Dhr P. VAN DER STEEN (voorzitter)
Dhr P. MACKEN (vice voorzitter) (tot 23/06/16)
Dhr W. OLLECH (tot 18/10/16)
Dhr D. OSTE (vanaf 19/10/16)
Dhr W. RUYTHOOREN
Dhr B. DE HANTSETTERS
Prof. D. POELMAN
Dhr Y. TOUTENEL

Directeur van WTOCD

Dhr Y. KERREMANS

Commissarissen

Dhr L. CORNELISSENS (tot 18/10/16)
Dhr W. HENNEUSE
Mevr E. VAN LOOVEREN