WTOCDHome | Contact | Locatie | Info WTOCD
  
Cut study
  
Cut study

Creatie van virtueel correct gerenderde diamanten
Doel
Dit project focuseert zich op de creatie van extreem realistische beelden en video's van diamanten en hun effect op de omgeving.
Beschrijving
De commercieel beschikbare systemen voor het visualiseren van diamanten zijn beperkt tot bijna echte beelden. Deze programma's zijn zeer snel en nuttig voor de berekening van de optische eigenschappen van diamant. Als we beelden willen maken van fotografische kwaliteit voor gebruik in de reclame, onderwijs of promotie dan zijn deze programma's niet goed genoeg. Dit project zoekt naar methoden ter verbetering van het realisme van de beelden in een redelijke termijn. Het gereedschap daarvoor, ray tracing, heeft als probleem dat het tijdrovend is. Integratie van nieuwe technieken zoals bi-directionele pad traceren en geavanceerde gerandomiseerde bemonsteringstechnieken zullen dit nadeel opheffen of verminderen. Naast algoritme verbeteringen zullen ook hardware gerelateerde technieken en parallel computing de prestaties verbeteren.
Ray tracing example
Huidige status
Algoritme ontwerp en testen