WTOCDHome | Contact | Locatie | Info WTOCD
  
  
Avalon

Visualisatie van slijplijnen
Doel
Het doel van Avalon en Avalight is het visualizeren van de "zoetheid" (slijplijnen) van geslepen edelstenen.
Beschrijving
De ‘zoetheid’ van een facet is de mate van zichtbaarheid van de slijplijnen, een belangrijk aspect van de finish grade van een diamant.
Vanwege de constant toenemende kwaliteiteisen die gesteld worden aan een geslepen diamant, wordt het zoetheidsprobleem meer en meer belangrijk.
Om de ‘zoetheid’ te visualizeren heeft het WTOCD een apparaat ontworpen om facetten te evalueren in de slijptang. Uit de ervaringen met Avalon is een tweede handige tool ontstaan, namelijk, Avalight, ontworpen om afgewerkte diamanten op de D-Scope microscoop te onderzoeken op slijplijnen.

Wat je zou moeten weten over de evaluatie van de 'zoetheid'
.

De loep
The HRDAntwerp loupeVandaag evalueert de slijper de ‘zoetheid’ met een loep (vergroting 10x). Het facet kan enkel bekeken worden onder een kleine hoek. De moeilijkheid van deze methode ligt in de positionering van het te beoordelen facet tegenover de lichtbron. In deze opstelling spreken we van scherend licht. Door de steen te tilten wijzigt de lichtintensiteit wat de slijplijnen zichtbaar maakt. Het is duidelijk dat dit enkel kan gebeuren door een ervaren waarnemer. Zeer fijne krassen worden dikwijls enkel waargenomen wanneer door de steen wordt gekeken naar het te beoordelen facet. Veel van deze krassen zijn, wanneer bekeken aan de buitenkant van het facet, niet zichtbaar.

De microscoop
MicroscopeDe evaluatie van de ‘zoetheid’ met een microscoop gebeurt op dezelfde wijze als met de loep, of door de steen. In dit geval beschikt men over een betere controle over de belichting en de manipulatie van de diamant. De aanwezigheid van een grotere vergroting is ook een voordeel. Ondanks deze voordelen is het moeilijk om de slijplijnen te detecteren.Avalon

AvalonDoor gebruik te maken van een speciale lichtbron kunnen we met Avalon, de oppervlaktegesteldheid visualiseren met een versterkt contrast. Het facet moet loodrecht op de optisch as van de meettool worden gepositioneerd, wat eenvoudig kan verwezenlijkt worden aangezien de diamant nog in de slijptang zit. Dit brengt ons bij de essentie van dit apparaat. De ‘Zoetheid’ kan worden geobserveerd door de slijper tijdens het slijpen. Zonodig, kan hij onmiddellijk corrigeren. De zoetheid zal beter en eenvoudiger kunnen beoordeeld worden dan met de klassieke hulpmiddelen.
Het herslijpen van diamanten, wegens onzoet, kan worden voorkomen met Avalon, waardoor de efficiëntie stijgt.

Avalight
AvalightAvalight maakt gebruik van de lichtbron van Avalon. Deze is aangepast om op eenvoudige wijze te monteren op de Comdiam-microscoop (D-Scope). De slijplijnen kunnen met Avalight eenvoudiger worden bekeken dan met een klassieke lichtbron. Door het facet in reflectie te plaatsen met de Avalight lichtbron, is de zoetheid onmiddellijk waar te nemen. Deze methode maakt het graden van diamanten uit de tang veel eenvoudiger. De vergroting en manipulatiemogelijkheden van de microscoop worden gecombineerd met de visualisatieprincipes van Avalon.
Voorbeelden
Microscoop
Onzoet MicroscopeZoet Microscope

Avalon
Onzoet AvalonZoet Avalon


Avalight
 
Onzoet AvalightZoet Avalight 
Contact
Voor Commerciele toepassingen:

, website Comdiam

Voor experimentele toepassingen en advies: