WTOCDHome | Contact | Locatie | Info WTOCD
  
  
Technology Research Development from a Diamond perpective
Heeft u een probleem dat we kunnen oplossen?
De sierdiamantsector is constant geconfronteerd met technologische uitdagingen. Diamantbewerkers staan onder druk om meer nauwkeurige en meer symmetrische diamanten te slijpen met liefst nog een hoge opbrengst tegenover het ruw. Als gevolg zijn er meer gesofisticeerde instrumenten nodig, zowel tijdens productie als tijdens het beoordelen van de diamanten in het labo.

Heeft u een probleem dat we kunnen oplossen?
WTOCD (Wetenschappelijk en Technisch OnderzoeksCentrum voor Diamant) bestaat uit een team van ervaren ingenieurs en wetenschappers gespecialiseerd in diamant. Het team is constant op zoek om nieuwe ontwikkelingen te implementeren in de diamantindustrie. WTOCD staat ten dienste van de Belgische diamantindustrie sinds 1977 als een Collectief OnderzoeksCentrum. Dit betekent dat de research ten dienste staat van de ganse sector. Individuele bedrijven kunnen aan WTOCD gepersonaliseerde technische ondersteuning aanvragen tegen betaling. WTOCD’s gamma van research onderwerpen bevat de complete keten van ruw tot geslepen, inclusief meten, evalueren, identificeren en bewerken.

Heeft u een probleem dat we kunnen oplossen?
Naast deze onderzoeksprojecten is ons team van wetenschappers en ingenieurs ter uwer beschikking om technische en wetenschappelijke problemen op te lossen. Als een collectief onderzoekscentrum bevat WTOCD een technologische adviesdienst (TAD). De adviesdienst helpt de Belgische diamantsector specifieke problemen en technologische vragen te beantwoorden. In de meeste gevallen is dit advies gratis. Voor meer complex advies zal een kleine vergoeding worden gevraagd. TAD werkt ook als een WTOCD-antenne om input te verzamelen voor nieuwe ontwikkelingen, de behoeften van de sector te identificeren en om ontwikkelingen te promoten. Tijdens 2007-2008, maakten 90 bedrijven gebruik van deze service. Het advies varieert van relatief eenvoudige vragen (maken van tekeningen, optimalisering van nieuwe slijpvormen, oplossen van wiskundige problemen, oplossen van laserverwante problemen en verstrekken van informatie over nieuwe technieken) en meer complexe studies.
Diensten aangeboden door WTOCD – TAD
• Hulp met mechanische, electronische, mathematische, IT, laser en optische problemen in verband met diamant
• Advies op gebied van intellectuele eigendomsrechten (patenten en bescherming van nieuwe slijpvormen)
• Hulp met nieuwe slijpvormen
o 3D-tekeningen
o optimalisatie
o plastic diamantmodellen
• Ontwikkeling van speciale gereedschappen en prototypes
• Volledige 3D-lasermodellering van diamanten
• Informatie verstrekken over
o slijpvormen
o berekeningen
o diamant bewerking (ruw planning, zagen, laser processing, snijden, slijpen)
o patenten
o metingen (kleur, proporties, zoetheid, zuiverheid)
• Voor ons onderzoek zijn we uitgerust met gesofisticeerde instrumenten. Deze instrumenten kunnen ook dienen voor de industrie. We kunnen afmetingen meten in 3D, trillingen, kracht, koppel, druk, elektrische eigenschappen, temperatuur (thermal imaging), enz.
• Publicaties
o technische publicaties
o maandelijkse mail over nieuwe diamant gerelateerde patenten   

NEW! Gratis innovatie audit NEW!
Om innovatie te stimuleren in KMO's in Vlaanderen heeft IWT het "innovatiecentrum" opgericht. Een team van onafhankelijke adviseurs staat ter beschikking voor informatie, stimulatie en begeleiding van uw innovatieve plannen. Een uitgebreide beschrijving vind u hier.
Vragen?
Heeft u een vraag, vul dan het vragenformulier in of contacteer onze adviseur.
Direct contact
Technisch adviseur Ing. Guy Van Goethem